Tuesday, January 19, 2010

bergurukan penaglaman.....

jadilah kamu seorang yang berbergurukan pengalaman kerana ia adalah guru yang paling memberi kamu pendidikkan kepadakamu dan janagnlah halang kata hatimu kerana ia adalah pembelajaran mu untuk melakukan sesuatu yang memberi sesuatu erti kapada kamu.. karana itu adalah punca bermulanya pendidikkanmu dengan guru mu yang bernama penhalaman... ia menjanjjikan kmu seribu pengalaman yang berguna untuk mu yang sering terlena dibawa arus hati mu yang gulana itu tiada apa disini yang hendak mengubah hati dan pegangan mu melainkan pengalaman mu yang menginginkanya...